เหล่าเซเลบริตี้นักธุรกิจคลื่นลูกใหม่ เผยเทรนด์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ‘DPU X‘

‘ดีพียู เอ็กซ์’ (DPU X) สถาบันเพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต0

เหล่าเซเลบริตี้นักธุรกิจคลื่นลูกใหม่ เผยเทคนิคการใช้ชีวิตทำงานให้เต็มที่ควบคู่ไปกับการดูแลตัวเอง พร้อมเผยเทรนด์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล โดย ‘ดีพียู เอ็กซ์’ (DPU X)สถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต

ปัจจุบันความรู้ความสามารถนับเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ภาพลักษณ์ภายนอก ยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเช่นนี้ หากใครสามารถเรียนรู้ที่จะนำวิทยาการในยุคดิจิทัล 4.0 มาใช้ได้อย่างถูกวิธีนั้นนับว่าเป็นผลดีอย่างแน่นอน โดยล่าสุด ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ต่อยอดไอเดียพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ให้กับเหล่านักธุรกิจคลื่นลูกใหม่ภายใต้ชื่อ ‘ดีพียู เอ็กซ์’ (DPU X) สถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต ที่มุ่งเน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานในอนาคต

My New Stories

Index Living Mall - Perfect Sleep
นันทนัช มงคลรัตนชาติ, พรพรรณ พงษ์ศักดิ์, โสภิณ รองรัตน์ และลูกๆ
วรรณภา ตั้งบรรยงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมร เพรสทีจ จำกัด
บรรยากาศภายในงาน
วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, จิตติมา วรรธนะสิน, เพลินจันทร์ รุ่นประพันธ์, ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์, นพ.ธีระเกี
‘ดีพียู เอ็กซ์’ (DPU X) สถาบันเพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต
บรรยากาศภายในงาน
LeTAO Café