Day

September 11, 2018
แบรนด์เครื่องแต่งกายบุรุษ ‘โฟร์ บาย โฟร์ แมน’ จัดเอ็กซ์คลูซีฟเวิร์คช็อปแนะนำวิธีการเลือกชุดสูทให้ชายหนุ่มดูดีในทุกอิริยาบถร่วมด้วย 5 เซเลบริตี้

My New Stories

Index Living Mall - Perfect Sleep
นันทนัช มงคลรัตนชาติ, พรพรรณ พงษ์ศักดิ์, โสภิณ รองรัตน์ และลูกๆ
วรรณภา ตั้งบรรยงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมร เพรสทีจ จำกัด
บรรยากาศภายในงาน
วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, จิตติมา วรรธนะสิน, เพลินจันทร์ รุ่นประพันธ์, ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์, นพ.ธีระเกี
‘ดีพียู เอ็กซ์’ (DPU X) สถาบันเพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต
บรรยากาศภายในงาน
LeTAO Café